Anadolu Cam Mersin Fabrikası

Konfigürasyon

loader
Bilgi Talep Formu

Anadolu Cam Mersin Fabrikası


2 X 2280 kVA - Senkronize Dizel Jeneratör Seti


PROJENİN İHTİYAÇLARI
Riskli olan cam üretimi sırasında olası kesintiler fırınların soğumasına ve üretimin durmasına sebep olmaktadır. ancak daha da önemlisi içeride kalan camlar sebebiyle yüz binlerce dolarlık fırınlar kullanılmaz hale gelebilmektedir. Böylesi kritik bir üretim sürecinde fırınların çalışmasının hiçbir şekilde durmaması gerekmektedir. Sadece kesintisiz güç kaynağı ile alınabilecek bu yüntem öte yandan ciddi maliyet yüklerini beraberinde getirmektedir. Müşterinin temel ihtiyacı verimlilikleri sayesinde tasarruflu bir şekilde kesintisiz güç kaynağı olarak kullanılabilecekürünlerdir.

GETİRİLEN ÇÖZÜM
Yüksek verimlilikleri ile işletmeye ciddi tasarruf sağlayan ürünler, kendileri ve şebeke ile senkron olacak şekilde tasarlanarak fabrikanın güç kesintilerinden maksimum korunması sağlanmaktadır. Servis ve yedekparça çözümleri ile TEKSAN garantisi altında bulunan işletmeye özel pano üretimi ile de önemli bir katkı sağlanmıştır.

Konfigürasyon

loader
Bilgi Talep Formu