Sıkça Sorulan Sorular

Sistemin sağlıklı ve verimli kullanılabilmesi için süreklilik içeren bir elektrik enerjisi tüketimi gerekir. Sistem için elektrik üretimi yapılırken oluşan atık ısıyı geri kazanarak kojenerasyon sistemi çalışmış olur. Sürekli olmayan ve ani ve belirsiz elektrik tüketimlerinde kojenerasyon sistemi sizlere gerekli ısı enerjisi üretemeyebilir.
Sistemden ısı enerjisini birkaç formda alabilirsiniz. İhtiyaca göre sıcak su, buhar, kızgın yağ şeklinde ısı enerjisi elde edilebilir. Burada önemli olan prosesin ihtiyacı olan ısı enerjisini üretecek olan ısı geri kazanım ekipmanlarının dizayn edilmesidir.
Temel olarak ihtiyacın / işletmenin hemen yanında elektrik enerjisi üretmek mevcut konvansiyonel sistemlerden elektrik enerjisi satın almaktan daha düşük maliyetli bir üretim sistemidir. Hat kayıpları ve ilave vergilerden bağımsız olarak üretilecek elektrik enerjisi sizlere elektrik maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olacaktır. Diğer taraftan üretilecek sıcak su veya buhar enerjisi ise mevcut ısıtma sistemlerinizin daha az çalışmasına neden olurken bu sayede ısıtma/ısınma maliyetlerinizi düşürecektir. Kullanılan absorbsiyonlu chillerler ile elde edilecek olan soğutma enerjisi ise mevcut soğutma sistemlerine katkı sağlayarak daha düşük soğutma maliyetlerine ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
Sistemde kullanılan içten yanmalı gaz motorlarının yakabileceği özelliklerde gaz bulunması gereklidir. Yakıt olarak kullanılacak olan gazın kalorifik değerine göre kullanılacak olan motor tipi belirlenir. İlave olarak gaz içerisinde yer alan ve motorun parçalarına zarar verme potansiyeli olan tüm istenmeyen zararlı bileşenler mutlak suretle yakıt içerisinden temizlenmelidir. Aksi halde gaz motorunuz zarar görerek işlev göremez hale gelebilir ve sisteminizin durmasına neden olabilir.
Sistem kurulumundan önce proje aşamasında mevcut sistemin elektrik ve ısınma maliyetlerine bakılır. Yıl içerisinde sistemin çalışabileceği zaman da dikkate alınarak yapılacak olan fizibilite raporuna göre sistemin faydalı olup olmadığı tespit edilir. Faydalı olan sistemlerde yatırımın geri ödeme zamanları önemli bir seçim kriteridir.
Gaz motorları çalıştıkları gazın içerisindeki bileşenlerin oranlarının değişmesinden çok ani şekilde etkilenirler. Bağıl nem ve ortam sıcaklığı da önemle takip edilir. Diğer taraftan gazın kalorifik değerlerinin motorine nazaran daha düşük olmasından ve gaz motorlarının tasarım kriterlerinin farklılıklarından dolayı ani yüklenebilme oranları dizel motorlara göre düşüktür.
Her bir gaz motorunun çalışma saatine bağlı olarak değiştirilmesi gerekli parçaları bulunmaktadır. Bunun yanında içerisindeki yağın kontrol sürekli kontrol edilmesi ve azaldığı durumlarda takviye edilmesi gereklidir. Yağın özelliğini yitirmesi halinde ise zaman geçirmeden değişiminin yapılması şarttır. Kullanılan soğutma kuleleri ile absorbsiyonlu chillerlerin de rutin olarak kontrolleri yapılmalıdır.
Bilindiği üzere sistemler sürekli çalışabilmektedir. Her ne kadar otomatik kontrol ekipmanları sayesinde sistem personel müdahalesi olmadan çalışabilmekte olsa da belirli aralıklarda yapılacak elektrik ve mekanik kontoller için işletme personeli ihtiyacı bulunmaktadır.