Microgrid Çözümleri


Mikro şebeke; yerel elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için yerel ve dağıtık enerji kaynaklarını kullanan ve ulusal elektrik şebekesinden bağımsız olarak da çalışabilen bir elektrik güç sistemidir.


Bu sistem; şebekeden bağımsız olabileceği gibi şebekeyi yedekleme şeklinde de olabilir.. Şebekeye bağlı olarak çalışabilen sistemler hibrit mikro şebeke olarak da adlandırılır. Şebeke enerjisinin kesildiği ya da yetersiz kalitede olduğu durumlarda; enerji ihtiyacını karşılamaya devam edebilen, küçük ölçekli, ada modunda çalışabilen bağımsız bir şebekedir.

Bir mikro şebeke; dizel/gaz jeneratörleri, batarya enerji depolama sistemi ve/veya güneş panelleri/rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıı tarafından çalıştırılabilir. Söz konusu bu şebekeler, hangi kaynaktan nasıl beslendiğine, yük gereksinimlerine ve sistemin nasıl yönetildiğine bağlı olarak süresiz olarak çalışabilir.

Mikro şebekeler; verimli, düşük maliyetli, temiz enerji sağlar. Aynı zamanda yerel güç arz esnekliğini artırır ve elektrik şebekesinin kalitesini iyileştirir. Mikro şebekeler, bir enerji kaynağı olarak güç talebine yüksek seviyede dinamik yanıt verme yeteneğine sahiptirler.

Mikro şebekeler; ulusal dağıtım sisteminin yeniden tasarlanmasını gerektirmeden fotovoltaik, rüzgar ve yakıt hücresi üretimleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırır. Verimliliği, ekonomiyi ve esnekliği geliştirmek için mikro şebeke çözümlerimiz akıllı kontrol ve enerji yönetim sistemleri ile donatılmıştır.
 

Sistem Bileşenleri

 • Dizel veya Gaz Jeneratör Setleri
 • Rüzgar Türbini
 • Güneş Panelleri
 • Batarya Enerji Depolama Sistemi
 • Güç Dönüşütürme Sistemi
 • Enerji Yönetim Sistemi
 • Elektrikli Araç Şarj İstasyonu

Uygulama Alanları

 • Voltaj ve Frekans Regülasyonu
 • Black Start (Sistem Toparlanması)
 • İletim ve Dağıtım Hatları Desteği
 • Fiyat ve Talep Optimizasyonları
 • Enerji Talep Düzenleme
 • Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
 • Maliyet Optimizasyonu
 • Enerji Verimliliği ve Arz Güvenliği
 • Güç Kalitesi İyileştirme
 • Smart Grid Uygulamaları
 • Elektrikli  Araç Sistemleri

Sunulan Çözüm

 • Simülasyon ve sistem optimizasyonu
 • Tasarım ve üretim
 • Kurulum ve devreye alma
 • Operasyon ve bakım
Microgrid


Basılı Materyaller

Microgrid Çözümleri