Çevre Politikası


Teksan yürüttüğü tüm faaliyetlerinde çalışanlarından başlayarak, komşularının, çevrenin, doğal kaynakların, hayvan ve bitki topluluklarının korunması ilkesini başarıyla uygulamaktadır.

Bu ilke doğrultusunda çevrenin korunması için Teksan, aşağıdaki başlıkları belirlemiştir.

  • Yükümlü olduğu yürürlükteki mevzuat şartlarını yerine getirmek.
  • Çevre yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamak.
  • Tüm çalışanlarının, çevrede yaşayan insanların, hayvan ve bitkilerin sağlık ve güvenliğini garanti altına almak.
  • Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak.
  • Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini sağlamak.