Ürün Ara

loader

Çevre Politikası


Teksan yürüttüğü tüm faaliyetlerinde çalışanlarından başlayarak, komşularının, çevrenin, doğal kaynakların, hayvan ve bitki topluluklarının korunması ilkesini başarıyla uygulamaktadır.

Bu ilke doğrultusunda çevrenin korunması için Teksan, aşağıdaki başlıkları belirlemiştir.

  • Yükümlü olduğu yürürlükteki mevzuat şartlarını yerine getirmek.
  • Çevre yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamak.
  • Tüm çalışanlarının, çevrede yaşayan insanların, hayvan ve bitkilerin sağlık ve güvenliğini garanti altına almak.
  • Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak.
  • Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini sağlamak.

Kampanya